customer service
Truelife Freeview Magazine
รายละเอียดแพคเก็จเล่นเน็ต+ดูทีวี
1. ประเภทของการให้บริการ เล่นเน็ต + ดูทรูวิชั่นและเล่นเน็ต
- การให้บริการแพ็คเกจ ดูทีวี ณ ที่นี้ขอใช้คำว่า ดูทรูไลฟ์ฟรีวิว มีหลากหลายให้บริการ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามแพ็คเกจการใช้งาน และรายการส่งเสริมการขาย ในลักษณะของค่าบริการรายเดือน ซึ่งเป็นการใช้งานร่วมกันในแพ็คเกจ เล่นเน็ต + ดูทีวี โดยประกอบไปด้วย
- ดูทรูไลฟ์ฟรีวิว 80 ช่อง เป็นการใช้งานในแพ็คเกจ เล่นเน็ต + ดูทีวี
- ดูทรูไลฟ์ฟรีวิว 240 ช่อง เป็นการใช้งานในแพ็คเกจ เล่นเน็ต + ดูทีวี
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • - การใช้บริการเบื้องต้น ต้องมีการใช้งานร่วมกับ ทรูมูฟ หรือ ทรูออนไลน์ เท่านั้น
 • - ระยะการใช้บริการขั้นต่ำ เป็นไปตามรายการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้หากมีการยกเลิกบริการก่อนกำหนด จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ (รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-900-9119 โทรจากเบอร์ ทรูมูฟ ครั้งล่ะ 3บาท)
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของ ทรูไลฟ์ฟรีวิว และ อินเตอร์เน็ต (ดู+เล่นเน็ต)
ทรูไลฟ์ฟรีวิว
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำแนะนำเพื่อแก้ไข ตามข้อความ Error ต่างๆ ที่ปรากฎบนหน้าจอโทรทัศน์
กรณีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสัญญาณดาวเทียมสำหรับการชมโทรทัศน์ด้วยตนเองแล้วยังไม่สามารถรับชมได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ เพื่อให้คำแนะนำ หรือนัดหมายวัน ให้ช่างเทคนิคเข้าไปแก้ไขอุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตั้ง ทั้งนี้ในการ ใช้บริการจะมีเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
 • 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ที่เบอร์ 029009119 เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำการแก้ไขเบื้องต้น หรือ ส่งสัญญาณซ้ำเมื่อเกิด Error ในกรณี ต่างๆ
 • 2. ไม่เสียค่าบริการสำหรับค่าบริการ และ ค่าอุปกรณ์ ใน 3 เดือนแรกนับจากวันที่ติดตั้ง โดยสามารถติดต่อตัวแทนที่ติดตั้ง มีเลขหมายบนกล่องรับสัญญาณ IRD
 • 3. กรณีมีปัญหาการใช้งาน หลังจาก 3 เดือนแรกของการติดตั้งจะคิดอัตราค่าบริการในการซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 500 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง กรณีเดินทางนอกสถานที่)
อินเตอร์เน็ต
กรณีแก้ปัญหาเบื้องต้นของ การใช้งาน อินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่
 • - ติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center 1686 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • - ช่องทางการ Chat และ ช่องทางผ่าน Email สามารถใช้บริการผ่านทาง http://www.trueonline.com/ เลือก หัวข้อ ติดต่อเรา
 • ช่องทาง True Care Chat
 • ช่องทาง Email
หมายเหตุ
สามารถรับทราบข้อมูลการแก้ไขปัญหาและข้อมูลทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม ได้ที่
http://support2.truecorp.co.th/home.aspx ข้อมูลเทคนิค
2. วิธีการตรวจสอบยอดค่าบริการและช่องทางการชำระเงิน
2.1 วิธีการตรวจสอบยอดค่าใช้บริการ เล่นเน็ต + ดูทรูไลฟ์ฟรีวิว
- เบอร์ Call Center 02-900-9119 หรือ 1686
- http://www.truecorp.co.th
- http://www.trueonline.com ติดต่อเรา
- True Care Chat
- สอบถามผ่านทาง Email
2.2 ช่องทางการชำระใช้บริการ เล่นเน็ต + ดูทรูไลฟ์ฟรีวิว
ง่ายๆ กับการชำระเงิน เพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7-11 ก็สามารถชำระเงินได้ หรือที่ทรูช้อป ทรูพาร์ทเนอร์ ทุกสาขา นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เทสโก้โลตัส และช่องทางอื่นๆ อีกมากมาย
หมายเหตุ
สามารถตรวจสอบช่องการชำระและวิธีการชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่
http://support2.truecorp.co.th/home.aspx บิลและการชำระค่าบริการ
3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและพบปัญหาการใช้งาน
 • เล่นเน็ต + ดูทรูไลฟ์ฟรีวิว
 • ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานให้เข้ากับรูปแบบการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ ใช้งานได้อันประกอบด้วย
 • - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใบแจ้งค่าบริการ
 • - การเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้ใช้บริการ (ผู้ใช้บริการ ทรูอินเตอร์เน็ต และ ทรูไลฟ์ ฟรีวิว ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน)
 • - การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดตั้งจานรับสัญญาณทีวีดาวเทียม (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการย้ายอุปกรณ์และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ)
 • - การเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้ใช้บริการ (ผู้ใช้บริการของ ทรูออนไลน์ และ ทรูไลฟ์ ฟรีวิว ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน)
 • - สำหรับการใช้งานทรูออนไลน์(อินเตอร์เน็ต) หากพบปัญหาการใช้งานในส่วนของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ทรูออนไลน์) สามารถโทรเข้า ได้ที่ Call Center ได้ที่ 1686 หรือ ทรูช้อป ทุกสาขา
 • หมายเหตุ
 • บริการธุรกรรมหลังการขายต่างๆ สถานการณ์ใช้งานต้องสามารถใช้งานได้ตามปกติ และไม่มีค่าบริการค้างชำระ โดยสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดและค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) ได้ที่ ทรูช้อป ทุกสาขา หรือ 02-900-9119 อนึ่งในการติดต่อ ขอใช้บริการที่ศูนย์บริการ ทรูช้อป ผู้ใช้บริการ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 • 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการ หรือบัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่
 • 2.หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้เดินทางมา ด้วยตนเอง)
 • 3.สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร ยกเว้น ธนาคาร ออมสิน ธนชาติ ธอส. (กรณีขอรับเงินประกันอุปกรณ์ฯ หรือขอรับค่าบริการที่ชำระเกินไว้ล่วงหน้า)
 • 4.สำเนาใบแจ้งค่าบริการ / ใบเสร็จรับเงิน ของค่าบริการสาธารณูปโภค (กรณีทำเรื่องขอย้ายที่ติดตั้ง)
 • ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ สามารถดำเนินการได้ ศูนย์บริการ ทรูช้อป ทุกสาขา หรือ เบอร์ 02900-9119
4. การขอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายของทรูไลฟ์ พลัส
 • เล่นเน็ต + ดูทรูไลฟ์ฟรีวิว
 • - สำหรับ แพ็คเกจ ลูกค้า ของ ทรูไลฟ์ฟรีวิว สามารถ ปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ เพื่อรับชมช่องรายการ บันเทิง ต่างๆ ได้มากขึ้น
 • - ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบความเร็วกับการใช้งานทรูอินเตอร์เน็ต
 • หมายเหตุ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามที่ได้ ทรูช้อป หรือ Call center 02-900-9119 โดยใช้เบอร์ ทรูมูฟ มีค่าบริการครั้งล่ะ 3บาท นอกเครือข่ายคิดตามอัตราตาม โปรโมชั่นของเครือข่ายนั้นๆ